FreqSpotter Logo
11.520.000 WYFR (Family Radio) (Power: 100) Paochung, Taiwan

WYFR (Family Radio) located in Paochung, Taiwan operating on 11520 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)