FreqSpotter Logo
11.565.000 Voice of America(Radio Ashna) (Power: 250) Kuwait, Kuwait

Voice of America(Radio Ashna) located in Kuwait, Kuwait operating on 11565 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)