FreqSpotter Logo
3.305.000 Radio Western (Power: 10) Daru, Papua New Guinea

Radio Western located in Daru, Papua New Guinea operating on 3305 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)