FreqSpotter Logo
4.052.000 Radio Verdad (Power: 1) Chiquimula, Guatemala

Radio Verdad located in Chiquimula, Guatemala operating on 4052 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)