FreqSpotter Logo
12.065.000 Radio Nederland Wereldomroep (Power: 250) Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia

Radio Nederland Wereldomroep located in Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia operating on 12065 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)