FreqSpotter Logo
9.700.000 Radio Bulgaria (Power: 500) Plovdiv, Bulgaria

Radio Bulgaria located in Plovdiv, Bulgaria operating on 9700 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)