FreqSpotter Logo
13.800.000 Radio Bulgaria (Power: 250) Plovdiv, Bulgaria

Radio Bulgaria located in Plovdiv, Bulgaria operating on 13800 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)