FreqSpotter Logo
445.580.000 N6KYD (141.3) Simi Valley, CA, United States

N6KYD Repeater located in Simi Valley, CA, United States operating on 445.58 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)