FreqSpotter Logo
9.980.000 KSDA (Adventist World Radio) (Power: 100) Agat, GU, Guam (United States)

KSDA (Adventist World Radio) located in Agat, GU, Guam (United States) operating on 9980 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)