FreqSpotter Logo
96.700.000 KRCY-FM (Power: 1.05 kW) Lake Havasu City, AZ, United States

KRCY-FM Rick L. Murphy broadcasting on 96.7MHz MHz from Lake Havasu City, AZ, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)