FreqSpotter Logo
9.655.000 IRB (Power: 500 kW) Kamalabad, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 9655 kHz between 0030 UTC to 0230 UTC from Kamalabad, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)