FreqSpotter Logo
7.255.000 IRB (Power: 500 kW) Kamalabad, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 7255 kHz between 0330 UTC to 0430 UTC from Kamalabad, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)