FreqSpotter Logo
17.605.000 China Radio International (Power: 150) Kunming, China

China Radio International located in Kunming, China operating on 17605 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)