FreqSpotter Logo
13.630.000 China Radio International (Power: 100) Bamako, Mali

China Radio International located in Bamako, Mali operating on 13630 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)