FreqSpotter Logo
9.480.000 China National Radio 8 (Power: 100) Xian, China

China National Radio 8 located in Xian, China operating on 9480 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)