FreqSpotter Logo
5.955.000 IRB (Power: 500 kW) Sirjan, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 5955 kHz between 1500 UTC to 1600 UTC from Sirjan, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)