FreqSpotter Logo
12.085.000 China Radio International (Power: 500) Xian, China

China Radio International located in Xian, China operating on 12085 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)