FreqSpotter Logo
7.290.000 IRIN Radio (Power: 100) Meyerton, South Africa

IRIN Radio located in Meyerton, South Africa operating on 7290 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)