FreqSpotter Logo
9.250.000 Radio Cairo (Power: 250) Abu Zaabal, Egypt

Radio Cairo located in Abu Zaabal, Egypt operating on 9250 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)