FreqSpotter Logo
12.065.000 China Radio International (Power: 200) St. Petersburg, Russia

China Radio International located in St. Petersburg, Russia operating on 12065 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)