FreqSpotter Logo
6.070.000 Voice of Korea (Power: 125) Kanggye, Korea, North

Voice of Korea located in Kanggye, Korea, North operating on 6070 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)