FreqSpotter Logo
3.220.000 Radio Morobe (Power: 10) Lae, Papua New Guinea

Radio Morobe located in Lae, Papua New Guinea operating on 3220 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)