FreqSpotter Logo
17.490.000 China Radio International (Power: 500) Kashi, China

China Radio International located in Kashi, China operating on 17490 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)