FreqSpotter Logo
17.495.000 China Radio International (Power: 500) Beijing, China

China Radio International located in Beijing, China operating on 17495 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)