FreqSpotter Logo
13.750.000 China Radio International (Power: 150) Beijing, China

China Radio International located in Beijing, China operating on 13750 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)