FreqSpotter Logo
11.820.000 China Radio International (Power: 150) Xian, China

China Radio International located in Xian, China operating on 11820 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)