FreqSpotter Logo
5.915.000 IRB (Power: 500 kW) Kamalabad, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 5915 kHz between 1730 UTC to 1800 UTC from Kamalabad, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)