FreqSpotter Logo
449.700.000 W6NVY (131.8) Mt. Wilson, CA, United States

W6NVY Repeater located in Mt. Wilson, CA, United States operating on 449.70 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)