FreqSpotter Logo
445.900.000 KA6GXY (151.4) Rosemead, CA, United States

KA6GXY Repeater located in Rosemead, CA, United States operating on 445.90 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)