FreqSpotter Logo
100.100.000 KOLV (Power: 50 kW) Olivia, MN, United States

KOLV Bold Radio, Inc. broadcasting on 100.1 MHz MHz from Olivia, MN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)