FreqSpotter Logo
97.900.000 WJWZ (Power: 3 kW) Wetumpka, AL, United States

WJWZ Bluewater Broadcasting Company, Llc broadcasting on 97.9MHz MHz from Wetumpka, AL, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)