FreqSpotter Logo
94.100.000 WZNE (Power: 1.8 kW) Brighton, NY, United States

WZNE Entercom Rochester License, Llc broadcasting on 94.1MHz MHz from Brighton, NY, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)