FreqSpotter Logo
7.305.000 IRB (Power: 500 kW) Sirjan, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 7305 kHz between 2130 UTC to 2230 UTC from Sirjan, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)