FreqSpotter Logo
7.300.000 IRB (Power: 500 kW) Kamalabad, Iran

Islamic Republic of Iran Broadcassting (Islamic Republic of Iran Broadcasst.) broadcasting on 7300 kHz between 2030 UTC to 2130 UTC from Kamalabad, Iran!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)