FreqSpotter Logo
1.530.000 KZNX (Power: 10.0 kW) Creedmoor, TX, United States

KZNX Simmons Austin Sports Media, Llc broadcasting on 1530 kHz from Creedmoor, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)